Vida për decking - Spax

0,03€ - 0,05€

Çmimi është pa TVSH.

Vidat SPAX janë destinuar për përdorim të jashtëm, me mbrojtje zinku të amplifikuar nga korrozioni, përdoren për fiksimin e klipsave për decking.

PërmasaÇmimi
3×300,03€
4×400,035€
4×450,04€
4,5×500,05€

PËRSHKRIMI

Vida Spax nga prodhuesi i njohur Gjerman mundësojnë lidhje të përkryer të fortë dhe të qëndrueshme. Vidat kanë kokë të përkulur PZ1 në kënd prej 45 gradësh dhe trup të qëndrueshëm me fije masive.

Coming soon

Coming soon