Klipsë për decking prej drurit

0.12€

Çmimi është pa TVSH.

Për elegancën e platformave decking është përgjegjës sistemi lidhës i fshehur. Klipsat Savadeck paraqesin pjesë të domosdoshme të pajisjeve shoqëruese të montimit.

PËRSHKRIMI

Klipsa është destinuar për fiksimin e fshehur të decking-ut prej drurit. Karakterizohet me instalim të lehtë, stabilitet dhe jetëgjatësi.

Coming soon

Coming soon